Щиро вітаємо педагогічних працівників ЛВППУ з успішним проходженням чергової атестації.

На підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників організовано та проведено 29 березня 2018року атестацію педагогічних працівників Державного навчального закладу «Львівського вищого професійного політехнічного училища».

Атестаційна комісія прагнула протягом атестаційного періоду підійти з об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів, комплексної оцінки професійної діяльності педпрацівників,  підвищення їхньої відповідальності за результат своєї роботи.

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що атестація стала чинником професійного зростання педагогів училища. Цьому сприяла низка заходів, у тому числі різноманітність форм методичної роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення педагогічного досвіду через проведення відкритих уроків, позаурочних заходів, виступи на педагогічних радах, семінарах.

Атестацію проходили 17 педагогічних працівників. Всім педагогічним працівникам рішенням атестаційної комісії І рівня «Львівського ВППУ» підтверджено відповідність займаній посаді, присвоєно кваліфікаційні категорії «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», порушено клопотання перед комісією ІІІ рівня департаменту освіти і науки про присвоєння і підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Слід відзначити високий рівень оформлення матеріалів, які накопичені за атестаційний період педагогами у своїх методичних папках.

Атестація в училищі пройшла без скарг і порушень, дала змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі педагогів, внесла певні корективи в професійну діяльність педагогів.

Вітаємо колег з проходженням атестації та бажаємо міцного здоров’я, наснаги та творчих успіхів у педагогічній діяльності!!!