Історія

Історична  довідка

На  виконання  наказу  Начальника  Головного  управління  професійно-технічної  освіти  при  Раді  Міністрів   УРСР  № 115  від  20  листопада  1961р., наказу  начальника  Львівського  міжобласного  Управління  професійно-технічної  освіти  № 525  від  15  листопада  1961р.  “Про організацію  технічного  училища  по  підготовці  кадрів  для  підприємства  п/я  № 24  м. Львова”, в  четвертому  кварталі  1961  року  було  організовано  Технічне  училище  № 16, початок  занять  з  25.12.1961р., контингент   –  400  чоловік.

      На  підставі  наказу  начальника  Львівського  обласного  управління  професійно-технічної  освіти  № 442  від  19.08.1963  року  ТУ  № 16  реорганізовано  в  Львівське  міське  професійно – технічне  училище  № 33.   В  1974  році  Львівське  міське  професійно-технічне  училище  № 33  переіменовують  у  середнє  професійно-технічне  училище № 33 м. Львова (Наказ  Державного  комітету  Ради  Міністрів  УРСР  по  професійно-технічній  освіті  №110 від 11.04.1974р.).    Для  забезпечення  підготовки  кваліфікованих  робітників  для  Львівського  заводу  телеграфної  апаратури, наказом  Державного  комітету  Ради  Міністрів  УРСР  по  професійно-технічній  освіті  № 43  від  22  квітня  1974  року  «Про  відкриття  в  м. Львові  філіалу  Львівського  міського  професійно-технічного  училища № 33», в  II  кварталі  1974р.  відкрито  філіал  міського  профтехучилища  № 33  на  120  чоловік .

У 1978 році ліквідовано філіал  міського  профтехучилища  № 33   наказом  № 139    від 13.06.1978р. «Про ліквідацію філії на базі заводу». Наказом  Державного  Комітету  Ради  Міністрів  УРСР  по  професійно-технічній  освіті  №  128  від  05.06.1978р. «Про  відкриття  в  м. Львові  філіалу  Львівського  середнього  професійно-технічного  училища  № 33»   та  наказу   Львівського  обласного  управління  професійно-технічної  освіти  № 170  від  14.06.1978р. «Про  відкриття  в  м. Львові  філіалу  Львівського  середнього  міського  профтехучилища  № 33»  для  забезпечення    підготовки  кваліфікованих  робітників  для  Львівського  заводу  фрезерних  верстатів  Міністерства  верстатобудівної  і  інструментальної  промисловості  СРСР, на  базі  Львівського  заводу  фрезерних  верстатів  в   II  кварталі  1978  року  відкрито  філіал  Львівського  середнього  профтехучилища  № 33  на  150  чоловік.

 

На  виконання  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  29.05.1997 року «Про  вдосконалення  мережі  вищих  та  професійно-технічних  навчальних  закладів» та  наказу  Міністерства  освіти  України  № 187  від  04.06.1997 року «Про  вдосконалення  мережі  вищих  та  професійно-технічних  навчальних  закладів  у  Львівській  області»  професійно-технічне  училище  № 33  (м. Львів)  і  професійно-технічне  училище  № 38  (м. Львів)  були  ліквідовані, а  на  їх  базі  було  створено  Державне  професійно-технічне училище  № 33  м. Львова. Наказом Державного Комітету Ради Міністрів УРСР № 151 від 23.06.1978р. створена філія Львівського ПТУ -21 на базі ЛВО Іскра. У 1980 році  філія Львівського ПТУ-21  на базі ЛВО  перейменована на філію  ПТУ-53, а  в  1986 році   філія  ПТУ-53  на ПТУ-38  м. Львова.

 

Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  № 455  від  01.08.2005р. «Про  вдосконалення  мережі  професійно-технічних  навчальних  закладів  у  Львівській  області»  професійно-технічне  училище  № 33  м. Львова  перейменовано  на  державний  професійно-технічний  навчальний  заклад  Львівський професійний політехнічний ліцей.