ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Сьогодні немає такої галузі господарства, де б не застосовували електричну енергію. Вона живить електродвигуни, що примушують працювати верстати, автоматичні верстатні лінії, підйомно-навантажувальні крани, рухає трамваї й електропотяги; електроенергію використовують для зварювання металів.

Для успішного виконання своїх обов’язків електрик повинен знати основи електротехніки,  електросхеми, будову та принцип роботи електрообладнання, прийоми знаходження й усунення несправностей в електромережах, електромашинах і апаратах, методи перевірки і проведення випробування електрообладнання, принцип дії і правила користування вимірювальними приладами, правила безпечної роботи зі струмом.