Атестація

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Об’єкти перевірки під час атестації педагогів:

  • рівень професійної компетентності;
  • досягнення учнів і педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);
  • науково-методична робота;
  • стиль викладання;
  • загальнокультурний рівень;
  • моральні якості, соціально-психологічна готовність.

Процес організації та здійснення атестації у Львівському вищому професійному політехнічному  училищі відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та інших нормативно-законодавчих актів.

Протягом навчального року атестаційна комісія працює за планом роботи, складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної комісії затверджується графік відкритих уроків та позаурочних заходів.

Питання організації та проведення атестації систематично обговорюється на інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради. На засіданнях методичних комісій заслуховуються творчі звіти, доповіді та методичні розробки з питань організації навчально-виховного процесу, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника.

Під час атестаційного періоду в училищі створюються всі умови для успішного проведення атестації. Атестація базується на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. Атестаційна комісія організовує й проводить заходи щодо комплексної й об’єктивної оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї праці.

Атестація покликана вивчати й узагальнювати досвід педагогічної роботи, спонукати до безперервної освіти та корекції подальшої діяльності з метою підвищення фахової компетентності та результативності роботи.

Приходня С.М., методист ЛВППУ

Атестація 2015

Атестація 2014

Атестація 2013

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *